9 Temmuz 2013 Salı

Soyak Holding Personel Alımı İş Başvurusu 2013

Soyak Holding Personel Alımı İş Başvurusu 2013


Organizasyon yapımızı; takımdaş, değişime açık, verimli, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmektir.
İnsan Kaynakları – (İK) süreci Soyak’ta, Holding İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörlüğü olarak temsil edilmekte olup, en üst karar mekanizması olan “Yönetim Takımı”nda yer almaktadır. Bu grup İnsan Kaynakları, Personel-Özlük İşleri, İdari İşler ve Kalite Yönetim Sistemleri’nden oluşmaktadır.
Seçme ve Yerleştirme
İK politikasındaki beklentiler doğrultusunda ihtiyacımız olan potansiyel adayları kuruluş havuzuna çekmek, bu kişileri sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan seçerek açık bulunan görevlere; beklenen tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirmek amacıyla sistematik seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütülmektedir.
İşe alımlarda İnsan Kaynakları birinci görüşmeyi yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirir. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu raporlanır. İK Tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisini, takıma uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirmek için bağlı çalışılacak yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır. Soyak;personel ilanlarımızın yayınlandığı kaynaklarından biri olan “www.kariyer.net” tarafından “İnsana Saygı Ödülü”ne üst üste son dört yıl layık görülmüştür.
Eğitim ve Geliştirme
Çalışanlarımızı değişimlere adapte ederek, rekabet yarışında kendilerine ve kuruluşlarına üstünlük sağlatabilmeleri için, bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri aşma yeteneğine sahip, bilgiye nasıl erişeceğini, nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, sağlıklı davranış özellikleri gösteren, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sürdüren bireyler haline getirmek amacıyla Soyak’ta eğitime özel bir önem verilmektedir. Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır.
Soyak’ta çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri kişinin kuruluşa, takımına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyulabilecek konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen Oryantasyon Programı ile başlamaktadır. Tedarikçi çalışanları dahil olmak üzere bu kapsamda iş başı eğitimleri düzenlenmektedir. Dönem başında “Eğitim ve Geliştirme Planı” oluşturulur ve bu plana uygun faaliyetler yıl boyunca gerçekleştirilir. Bu “Eğitim ve Geliştirme Planı”nın içerisinde standart olarak 2004 yılından bu yana yürütülen paket programlar da mevcuttur. Tüm yöneticilerimizin liderlik ve koçluk yetkinliklerini yükseltmek için standart bir içerikle “Liderlik Yetkinlikleri Geliştirme Programı(LYGP)” ve yüksek potansiyelli çalışanlarımız içinde gelişimlerini hızlandırmaya ve bu gelişimi ölçmeye yönelik olarak “Yetenek Havuzu Programı(YHP)” bağımsız danışman firmalarla yapılan işbirliği sonucu yıllık olarak uygulanmaktadır. Her yıl bütçe çerçevesinde belirlenen sayıda çalışan/yöneticiye işbirliği yapılan üniversitelerin MBA programına katılım olanağı sağlanmaktadır. Kuruluş içinde İngilizce kullanım seviyesini yükseltmeye yönelik yabancı dil eğitim kuruluşları ile yapılan işbirliği sonucu kurslar düzenlenmektedir.
POZİSYON ADIŞİRKETŞEHİR / ÜLKEYAYIN TARİHİ
Satış UzmanıSOYAK YAPIİzmir05.04.2013
İnsan Kaynakları UzmanıSOYAK ENERJİİstanbul – Avrupa05.04.2013
Elektrik TeknikeriSOYAK YAPIİzmir05.04.2013
Çevre MühendisiTraçim Çimento San.A.Ş.Kırklareli05.04.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanıTraçim Çimento San.A.Ş.Kırklareli05.04.2013
İnce İşler Takım ElemanıSOYAK YAPIİstanbul – Avrupa05.04.2013
Sağlık PersoneliTraçim Çimento San.A.Ş.Kırklareli05.04.2013
Satış UzmanıSOYAK YAPIİstanbul – Avrupa05.04.2013
Orta Ofis Uzman YardımcısıSOYAK ENERJİİstanbul – Avrupa05.04.2013
Buradan iş başvurusu yapabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder